ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อเราที่ตั้ง

เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู

อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-7077125 , 02-7077326

โทรสาร  02-7077125

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social