ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ