Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ