ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในการสนับสนุนคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

image เอกสารแนบ