ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : " รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิคให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม "

image เอกสารแนบ