ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

image เอกสารแนบ