ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

image เอกสารแนบ