Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน จัดกิจกรรม Happy Birthday จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมจีนแกงเขียวหวาน ไก่ทอด เนื่องในโอกาสบุคลากรได้รับการบรรจุงานใหม่ และมอบเงินรางวัลประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการimage

image เอกสารแนบ