ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดเปิดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและ คดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม กาย จิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ครั้งที่ ๑
image

image เอกสารแนบ