Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับระยะเวลาจ้าง ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ