Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 image

image เอกสารแนบ