ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
image

image เอกสารแนบ